20 Kesalahan dalam Mendidik Anak

20 Kesalahan dalam Mendidik Anak

Banyak sekali keluhan, curhat dan komentar-komentar dari teman-teman saya mengenai pendidikan anak. Ada yang senang dengan kemajuan atau kemampuan yang dimiliki anaknya. Ada pula yang bingung tentang salah satu sifat yang dimiliki anaknya, dan lain sebagainya. Kesemuanya menggambarkan dinamika yang luar biasa dalam mendidik anak. Sehingga lahirlah berbagai macam suka dan duka antara orang tua dan anak dalam interaksi di kehidupan sehari-hari.

Doa Untuk Da’i

Doa Untuk Da’i

Ya ALLAH, berikan taqwa kepada jiwa-jiwa kami dan sucikan dia. Engkaulah sebaik-baik yang, mensucikannya. Engkau pencipta dan pelindungnya. Ya ALLAH, perbaiki hubungan antar kami. Rukunkan antar hati kami. Tunjuki kami jalan keselamatan. Selamatkan kami dari kegelapan kepada terang. Jadikan kumpulan kami jama’ah orang muda yang menghormati orang tua. Dan jama’ah orang tua yang menyayangi orang muda.